Sanering

Vi utför saneringsarbeten vid t.ex. nedläggning av bensinstationer.

Utför även rengöring och urgasning av cisterner när det skall grävas upp.