Cisternkontroll

Vi är ackrediterade av Swedac, id.nr.2245.

Vi har 6 personer som är behöriga att uföra

återkommande cisternbesiktning. Varje 

arbetslag är kompletta med de behörigheterna,

erfarenhet och kompetens som krävs. 

 

 

Revisionsbesiktning

Vid produktbyte eller annan förändring på en cistern där det

krävs revisionsbesiktning, har vi behörighet att uföra detta

på cisterner upp till 150m3 vid media byte.

 

 

Installationsbesiktning

Vid nyinstallationer utför vi installationsbesiktning

även hos privatkunder eller industrin som installerar 

ny cistern.