Rekonditionering cisterner

Våra utrustningar är kompletta så att vi kan utföra reperationer eller rekonditonera

hela cisternen när vi är på plats. Vi använder oss av glasfiber och vinylester som

är godkänt för bensin, E85, etanolinblandning till 100%, diesel, eldningsolja, fotogen

RME och metanol.

 

 

Typgodkännande

 

Våra typgodkännanden är utfärdade av Force Technology.

 

Delning av cisterner, cisternen lamineras och ny vägg plastas upp. Nya manluckor

monteras vid behov.

 

Plastade betongcisterner laminerar vi enligt vårt typgodkännande med vinylester

denna metod gör att cisternen blir återställd från blåsor i laminatet.

 

Tidigare plastade cisterner plastar vi om med vinylester och då är dem godkända för

E85.

 

S-cisterner som vi laminerar blir efter rekonditoneringen K-cistern.