Ellge Cisternteknik startades 1984 av Lennart Grün, som  arbetat i branschen sedan 1972. Idag drivs företaget av Lennart och Benny Grün med 6 anställda. 

 

Våra arbetslag arbetar med kompletta mobila utrustningar. Detta gör att vi vid cisternunderhåll kan hantera hela processen på plats.

 

Ellge Cisternteknik är medlem i SPT association och våra tekniker är certifierade för arbeten på drivmedels-anläggningar. Företaget är ackrediterade av SWEDAC för kontroll och besiktning av cisterner, SS EN ISO/IEC 17020 (c). Ackrediterings.nr. 2245

 

Företaget har sitt säte i södra Stockholm, Jordbro företagspark.

Vi jobbar i huvudsak åt bensinbolagen och

vårt arbetsområde sträcker sig över hela landet.