Säkerhet

Vi är utbildade i HLR och AED

Varje medarbetare har heta arbeten certifikat,

samt certifierade genom SPT för arbeten på

drivmedelsanläggningar.

 

Våra mobila utrustningar är utrustade med defibrillator.

Vi arbetar efter Ellges och beställarens säkerhetskrav som

är dokumeterade och väl förankrade hos varje medarbetare.